Начало » продава самосвал с кран

продава самосвал с кран

Покупко-продажба на бизнес
Покупко-продажба на бизнес

Изкупуване и Прехвърляне на фирми-Ако вашата фирма ЕООД ООД АД ЕАД има каквито и да било задължения,финансови,данъчни и юридически проблеми непременно се свържете с нас.   Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения,н ...

Регион : Предлагам | Категория : Правни Услуги | Дата на публикуване : 2016-02-06

Покупко-продажба на бизнес.........---
Покупко-продажба на бизнес.........---

Продажба на Фирма-Ако вашата фирма ЕООД ООД АД ЕАД има каквито и да било задължения,финансови,данъчни и юридически проблеми непременно се свържете с нас.   Изкупуване Прехвърляне на Фирми,АД ЕАД акции,ЕООД ООД дружествени дялове. ...

Регион : Предлагам | Категория : Правни Услуги | Дата на публикуване : 2016-02-02

Изкупуване и прехвърляне на фирми ад, еад, оод, еоод, сд със задължения
Изкупуване и прехвърляне на фирми ад, еад, оод, еоод, сд със задължения

VIP OFERTA-Ако вашата фирма ЕООД ООД АД ЕАД има каквито и да било задължения,финансови,данъчни и юридически проблеми непременно се свържете с нас.    Изкупуване Прехвърляне на Фирми,АД ЕАД акции,ЕООД ООД дружествени дялове,процед ...

Регион : Предлагам | Категория : Счетоводни Услуги | Дата на публикуване : 2016-01-31

Покупко-продажба на бизнес,фирми,акции,дружествени дялове.
Покупко-продажба на бизнес,фирми,акции,дружествени дялове.

Investconsult Group ltd.-Предлага на клиентите си следните правни услуги:Търговско, корпоративно, дружествено право. ПРЕХВЪРЛЯНЕ и ПРОДАЖБА на фирми, вкл. продажба на дружествени дялове, трансформиране от ЕООД в ООД и от ООД в ЕООД.  Ако в ...

Регион : Предлагам | Категория : Счетоводни Услуги | Дата на публикуване : 2016-01-27

Покупко-продажба на бизнес,фирми,акции,дружествени дялове.
Покупко-продажба на бизнес,фирми,акции,дружествени дялове.

ТОП ОФЕРТА №1-Покупко-Продажба на Бизнес Фирми АД ЕАД ООД ЕООД,акции,дружествени дялове. Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизи ...

Регион : Предлагам | Категория : Счетоводни Услуги | Дата на публикуване : 2016-01-26

Изкупуване и прехвърляне на фирми ад, еад, оод, еоод, сд със задължения
Изкупуване и прехвърляне на фирми ад, еад, оод, еоод, сд със задължения

ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЯ-Покупко-Продажба на Бизнес,фирми,акции,дружествени дялове.   Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения,Данъчни и Юридически проблеми.   Изготвяне и подаване на всички необходими д ...

Регион : Предлагам | Категория : Правни Услуги | Дата на публикуване : 2016-01-21

Изкупуване и прехвърляне на фирми ад, еад, оод, еоод, сд със задължения
Изкупуване и прехвърляне на фирми ад, еад, оод, еоод, сд със задължения

Investconsult Group ltd.-Предлагаме на клиентите си висококачествена юридическа помощ във всички области на правото, при спазване на пълна конфиденциалност и максимална защита интересите на клиентите.   Покупко-Продажба на Бизнес,фирми,акции,дру ...

Регион : Предлагам | Категория : Правни Услуги | Дата на публикуване : 2016-01-16

Изкупуване и прехвърляне на фирми ад, еад, оод, еоод, сд със задължения
Изкупуване и прехвърляне на фирми ад, еад, оод, еоод, сд със задължения

Покупко-Продажба на Бизнес,фирми,акции,дружествени дялове.Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД със задължения,Данъчни и юридически проблеми........!!!  Изкупуване ЕООД ООД-дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. ТЪР ...

Регион : Предлагам | Категория : Правни Услуги | Дата на публикуване : 2016-01-15

Покупко-продажба на фирми  ..../
Покупко-продажба на фирми ..../

Investconsult Group ltd.-Покупко-Продажба на Бизнес,Фирми АД ЕАД ЕООД ООД,акции,дружествени дялове.   Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ре ...

Регион : Предлагам | Категория : Счетоводни Услуги | Дата на публикуване : 2016-01-12

Покупко-продажба на фирми
Покупко-продажба на фирми

Investconsult Group ltd.-Покупко-Продажба на Бизнес,Фирми АД ЕАД ЕООД ООД,акции,дружествени дялове.   Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ре ...

Регион : Предлагам | Категория : Правни Услуги | Дата на публикуване : 2016-01-12

Покупко-продажба на фирми...!
Покупко-продажба на фирми...!

Покупко-Продажба на Фирми,Бизнес,Бизнес-Активи,акции,дружествени дялове.   Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизио ...

Регион : Предлагам | Категория : Счетоводни Услуги | Дата на публикуване : 2016-01-07

Покупко-продажба на фирми
Покупко-продажба на фирми

Покупко-Продажба на Фирми,Бизнес,Бизнес-Активи,акции,дружествени дялове.   Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизио ...

Регион : Предлагам | Категория : Правни Услуги | Дата на публикуване : 2016-01-07

Покупко-продажба на фирми
Покупко-продажба на фирми

Investconsult Group ltd.-Консултантски/Бизнес услуги-Покупка и продажба на бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД. Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130.Търговски закон. Ако Вашата фирма има как ...

Регион : Предлагам | Категория : Правни Услуги | Дата на публикуване : 2016-01-01

Покупко-продажба на фирми
Покупко-продажба на фирми

Покупко-продажба на Фирми,акции,дружествени дялове и търговски предприятия;Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;   Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД със задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО ...

Регион : Купувам | Категория : Правни Услуги | Дата на публикуване : 2015-12-23

Изкупуване и прехвърляне на фирми,акции, дружествени дялове и търговски предприятия;предос
Изкупуване и прехвърляне на фирми,акции, дружествени дялове и търговски предприятия;предос

  Investconsult Group ltd.-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми,акции, дружествени дялове и търговски предприятия;Предоставяне на правни консултации по търговски сделки; Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД със задължени ...

Регион : Предлагам | Категория : Правни Услуги | Дата на публикуване : 2015-12-18

Сделки с търговски предприятия....------
Сделки с търговски предприятия....------

Предлагаме съдействие за продажба на фирми пред изпадане в неплатежоспособност,със задължения,данъчни и юридически проблеми.   Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна п ...

Регион : Купувам | Категория : Правни Услуги | Дата на публикуване : 2015-12-13

Изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения
Изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения

Investconsult Group-Нашите експертни познания и практически опит са съсредоточени в следните области на правото:Общо Корпоративно Търговско Данъчно право. Сделки с търговски предприятия -покупко-продажба на предприятия; Прехвърляне на акции, др ...

Регион : Предлагам | Категория : Счетоводни Услуги | Дата на публикуване : 2015-12-01

Сделки с търговски предприятия -покупко-продажба на предприятия;
Сделки с търговски предприятия -покупко-продажба на предприятия;

Investconsult Group-Нашите експертни познания и практически опит са съсредоточени в следните области на правото:Общо Корпоративно Търговско Данъчно право. Сделки с търговски предприятия -покупко-продажба на предприятия; Прехвърляне на акции, др ...

Регион : Предлагам | Категория : Правни Услуги | Дата на публикуване : 2015-12-01

Продажба - прехвърляне на фирми със задължения - освободете се от фирмените си задължения
Продажба - прехвърляне на фирми със задължения - освободете се от фирмените си задължения

Investconsult Group-Предлагаме съдействие за продажба на фирма възможно най-бързо, с високо качество и на достъпни цени, без излишна загуба на време и пари. Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отк ...

Регион : Предлагам | Категория : Правни Услуги | Дата на публикуване : 2015-11-29

Продажба на фирма-продажба на дялове
Продажба на фирма-продажба на дялове

Investconsult Group-Сделки с търговски предприятия,продажба и изкупуване на дялове и акции.   Изкупуване и Прехвърляне на Фирми на фирми със задължения,изпаднали в неплатежоспособност,откриване на производство по несъстоятелност. ...

Регион : Предлагам | Категория : Счетоводни Услуги | Дата на публикуване : 2015-11-22

Отиди на страница